20 Lipca [opowiadanie]

Autor:Marcin Wolski
Pierwsze wydanie:2009