Jak Klapaucjusz maszynę doskonałą skonstruował [opowiadanie]

Autor:Aleksander Kusz
Pierwsze wydanie:2009
Średnia ocena czytelników:
3.03 (10)