Nagroda Imienia Jerzego Żuławskiego

Data pierwszego przyznania:2008 Nagroda Imienia Jerzego Żuławskiego